Company_CT_Stage.jpg

Continental Aftermarket

Правно обавештење

Правно обавештење

Korišćenje veb stranica, odgovornost za proizvod

Informacije na ovim veb stranicama nisu obavezujuće i date su isključivo u informativne svrhe. One su samo informativne prirode i ne predstavljaju ponude kao što je definisano u odgovarajućim zakonskim propisima. Detaljnije informacije i uslovi ugovora mogu se dobiti od nadležnog ovlašćenog distributera. Nije moguće zaključiti ugovor koji se odnosi na prikazane proizvode na osnovu informacija sadržanih na veb stranici.
Informacije na ovim veb stranicama i proizvode i usluge opisane u njima mogu biti modifikovane ili ažurirane od strane Continental Aftermarket & Services GmbH u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Osim ako drugde nije izričito rečeno, veb stranice kompanije Continental Aftermarket & Services GmbH ne sadrže nikakve garancije ili informacije o karakteristikama koje na bilo koji način dovode do odgovornosti kompanije Continental Aftermarket & Services GmbH., bilo izričito ili implicitno, uključujući u pogledu sadašnje validnosti, tačnosti, potpunosti i kvaliteta informacija.
Continental Aftermarket & Services GmbH ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sa svojim veb stranicama. Ovim se isključuje odgovornost za bilo koji direktni ili indirektni gubitak/štetu, zahteve za nadoknadu i/ili posledičnu štetu bilo koje vrste i bez obzira na zakonsku osnovu, koja je pretrpljena kao rezultat vašeg pristupa ili korišćenja veb stranici, a posebno uključujući infekciju vašeg računarskog okruženja virusima.
Postojanje i ispunjenje obaveza i odgovornosti kompanije Continental Aftermarket & Services GmbH za Continental proizvode i usluge isključivo se regulišu odgovarajućim ugovornim sporazumima zaključenim u vezi sa njima u skladu sa važećom verzijom standardnih uslova poslovanja Continental Aftermarket & Services GmbH koji se primenjuju u konkretnom slučaju.

Obaveštenje o spoljašnjim linkovima
Naša ponuda sadrži linkove ka eksternim veb lokacijama koje pripadaju trećim licima, na koje mi nemamo uticaja kada je u pitanju sadržaj. Stoga ne možemo da prihvatimo bilo kakvu odgovornost za taj drugi sadržaj. Provajder ili operater date stranice je uvek odgovoran za sadržaj stranica povezanih linkovima. Stranice povezane linkovima se proveravaju u pogledu mogućih kršenja zakona u vreme kada se linkovi kreiraju. Nezakoniti sadržaj nije uočen u vreme kada su linkovi kreirani. Međutim, tekuća inspekcija sadržaja povezanih stranica nije opravdana bez konkretne sumnje na kršenje zakona. Odmah ćemo ukloniti relevantne linkove ako se ispostavi da krše bilo koji zakon.

Dostupnost proizvoda širom sveta
Ova veb stranica može sadržavati informacije o Continental proizvodima koji još nisu dostupni u vašoj zemlji. Prisustvo takvih informacija na ovoj veb stranici ne podrazumeva nameru kompanije Continental Aftermarket & Services GmbH da najavi da će proizvod biti dostupan širom sveta. Molimo vas da dodatne informacije o budućim planovima za proizvode koji vam još nisu dostupni potražite od svog Continental distributera ili predstavnika.

Žigovi i autorska prava
Žigovi i logotipi ("žigovi") koji se mogu videti na ovim veb stranicama su vlasništvo kompanije Continental Aftermarket & Services GmbH ili njenih podružnica. Nijedna od informacija na ovim veb stranicama ne može se tumačiti kao davanje licence ili dozvole za korišćenje žigova. Za to je potrebna izričita pismena dozvola kompanije Continental Aftermarket & Services GmbH. Neovlašćena upotreba ovih žigova je strogo zabranjena. Continental Aftermarket & Services GmbH će braniti svoja prava intelektualnog vlasništva širom sveta u skladu sa važećim zakonima u konkretnom slučaju.

Autorsko pravo © 2020 Continental Aftermarket & Services GmbH. Sva prava zadržana. Svi tekstovi, slike, grafike, animacije, video zapisi, muzika, zvukovi i drugi materijali na ovim veb stranicama podležu autorskim pravima i drugim pravima intelektualnog vlasništva preduzeća Continental Aftermarket & Services GmbH i njenih podružnica. Continental Aftermarket & Services GmbH poseduje autorsko pravo za izbor, koordinaciju i raspoređivanje materijala na ovoj veb stranici. Ovi materijali se ne smeju kopirati za komercijalnu upotrebu ili distribuciju. Oni se takođe ne smeju modifikovati ili preneti na druge veb stranice.